EIOPA uruchomiła czwartą edycję stress testów branży ubezpieczeniowej

Dodano: 21-05-2018

W dniu 14 maja 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczęli po raz czwarty test obciążeniowy dla europejskiego sektora ubezpieczeń. Jest to regularnie przeprowadzany sprawdzian, który ma na celu ocenę luk zakładów ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz