EIOPA: statystyki europejskiego sektora ubezpieczeń w ramach sprawozdawczości Solvency II

Dodano: 19-09-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 18 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował drugi zestaw informacji statystycznych dotyczących europejskiego sektora ubezpieczeń w ramach sprawozdawczości wg Wypłacalności II.

Jest to drugi zestaw, który kontynuuje serię kwartalnych statystyk. Pierwsza część została opublikowana w dniu 28 czerwca 2017 r. Informacja zawiera podziały według krajów i rozkład głównych zmiennych opartych na sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w IV kwartale 2016 r.

Publikacja obejmuje również zestaw wskaźników opierających się na sprawozdawczości dotyczącej stabilności finansowej dla największych europejskich grup ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw na zagregowanym poziomie.

Statystyki dostępne są na stronie internetowej EIOPA pod adresem:
https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Insurance-Statistics.aspx

wstecz