EIOPA rozpoczęła test warunków skrajnych dla ubezpieczeń

Dodano: 13-05-2021
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

7 maja Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął test warunków skrajnych dla europejskiego rynku ubezpieczeniowego. Testy warunków skrajnych mają na celu dokonać oceny odporności europejskiego sektora ubezpieczeniowego na niekorzystne warunki finansowe i gospodarcze.

W tym roku stress-testy będą ponadto koncentrować się na przedłużającym się scenariuszu COVID-19 - w środowisku  utrzymujących się niskich stóp procentowych. Badanie wykaże m.in. wpływ pandemii na kapitał i płynność towarzystw ubezpieczeniowych objętych zakresem. 

- Test warunków skrajnych ma szczególne znaczenie, ponieważ ocenia odporność wypłacalności i płynności europejskich ubezpieczycieli w przypadku niekorzystnego scenariuszu, który może się zmaterializować wskutek kryzysu gospodarczego i w okresie dużej niepewności. Scenariusz odzwierciedla poważne i prawdopodobne wstrząsy ekonomiczne. Dostarczy on rezultaty, które uwidocznią odporność europejskiego sektora ubezpieczeniowego – wskazał Peter Braumüller, wiceprzewodniczący EIOPA.

Ćwiczenie w 2021 r. obejmuje 44 europejskie zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji. Ich wybór odbył się na podstawie wielkości, zasięgu rynku w całej UE, prowadzonych linii biznesowych, liczby reprezentowanych jurysdykcji, a także udziału w rynku lokalnym. W sumie wybrana próba, określona we współpracy z organami krajowymi, obejmuje 75 proc. Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod względem aktywów.

Efektem stress-testów ma być m.in. wyznaczenie możliwych zaleceń dla branży i pomoc organom nadzoru we współpracy z ubezpieczycielami w zakresie wdrożenie potencjalnych działań naprawczych. Wyniki testów warunków skrajnych mają zostać opublikowane w grudniu 2021 r. 

wstecz