EIOPA: Q&A (wrzesień 2020 r.)

Dodano: 06-10-2020
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z września 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Obejmują one następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
  • EIOPA-BoS/18-114 - Wniosek informacyjny skierowany do właściwych organów ochrony konkurencji dotyczący przekazywania informacji o pracowniczych programach emerytalnych oraz
  • inne.
Tagi: eiopa
wstecz