EIOPA: Q&A (październik 2020 r.)

Dodano: 03-11-2020
Publikator:  Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z października 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Obejmują one następujące dokumenty:

  • EIOPA-BoS/18-114 - Wniosek informacyjny skierowany do właściwych organów ochrony konkurencji dotyczący przekazywania informacji o pracowniczych programach emerytalnych oraz
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
  • Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania
  • i inne.

Pliki do pobrania

wstecz