EIOPA: Q&A (luty 2021 r.)

Dodano: 02-03-2021
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z lutego 2021 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Dotyczą one następującego dokumentu:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Pliki do pobrania

wstecz