EIOPA: Q&A (czerwiec 2020 r.)

Dodano: 07-07-2020
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z czerwca 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Obejmują one następujące akty prawne:

  • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II);
  • Wytyczne dotyczące stosowania umowy reasekuracji czynnej do podmodułu ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie;
  • Wytyczne dotyczące sprawozdawczości na potrzeby stabilności finansowej.

Pliki do pobrania

wstecz