EIOPA przedstawiła projekty regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne do aktów delegowanych dot. PEPP

Dodano: 12-10-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przekazał Komisji Europejskiej zestaw projektów regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych oraz porady dotyczące aktów delegowanych, których celem jest wdrożenie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). PIU opisała na swoim blogu efekt prac Panelu Ekspertów ds. PEPP.

EIOPA przedstawiła m.in. szczegółowe wymogi dokumentów dla klientów zainteresowanych oszczędzaniem w PEPP, tj. PEPP KID (dokument zawierający kluczowe informacje) i PEPP BS (zestawienie korzyści z PEPP). Pierwszy dokument został opracowany na podstawie PRIIPs KID, który, jak pokazuje praktyka rynkowa, jest często niezrozumiały dla klientów.

EIOPA podkreśliła też potrzebę zapewnienia cyfrowej dystrybucji produktów PEPP. Wskazała, że jest to jeden z kluczowych czynników powodzenia tego produktu. Istotne jest też, aby w przestrzeni cyfrowej nie tylko można było dokonać zakupu ale też uzyskać informacje dot. PEPP, które będę zrozumiałe dla klientów. Rozwiązanie to jest także korzystne dla podmiotów oferujących PEPP – w ten sposób obniżą swoje koszty akwizycji.

Ponadto EIOPA zaproponowała, aby z limitu kosztu podstawowego PEPP (ustalonego na poziomie maks. 1% kapitału zgromadzonego w ramach PEPP na koniec każdego roku) zostały wyłączone koszty ochrony ubezpieczeniowej. Z kolei w limicie kosztu pozostanie koszt doradztwa. Zdaniem PIU, w praktyce biznesowej spowoduje to ograniczenie porad i obsługi klientów np. do automatyzacji i robo-doradztwa.

EIOPA jest też za wprowadzeniem nadzoru nad produktami PEPP i ścisłej współpracy w tym zakresie między krajowymi organami nadzoru. EIOPA rekomenduje wprowadzenie regularnej sprawozdawczości nadzorczej w zakresie PEPP i uprawnienia do interwencji produktowej.

Tagi: eiopa, piu
wstecz