EIOPA przedstawiła projekt ustandaryzowanej prezentacji dokumentu o produkcie non-life

Dodano: 02-08-2016
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przedstawił do konsultacji projekt Wykonawczych Standardów Technicznych dotyczących ustandaryzowanego formatu prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Dokument ten będzie przekazywany przez dystrybutorów klientom przed zawarciem umowy ubezpieczenia innego niż na życie, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 i nast. Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Celem dokumentu jest zapewnienie klientom kluczowych informacji odnośnie produktu ubezpieczeniowego w ustandaryzowanej formie, tak by mógł on zrozumieć charakter produktu i porównać go z innymi tego typu produktami na rynku.

Wprawdzie kluczowe informacje, które ma zawierać dokument o produkcie ubezpieczeniowym zostały uregulowane w IDD, jednakże EIOPA poprzez publiczne konsultacje chce poznać stanowisko rynku co do sposobu prezentacji takiego dokumentu, w tym m.in. jego długości, używania znaków i symboli, zalet i wad formy cyfrowej i papierowej. Ustandaryzowana forma prezentacji dokumentu zostanie wprowadzona w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które będzie wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Za przygotowanie dokumentu, na podstawie przepisów IDD, odpowiedzialni będą twórcy produktów ubezpieczeniowych, którzy będą zobowiązani stosować w tym zakresie wzór określony w rozporządzeniu. Konsultacje trwają do dnia 24 października 2016 r. Zarówno projekt, jak też formularz do składania uwag dostępne są na stronie internetowej EIOPA pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-16-007-Consultation-Paper-on-the-proposal-for-the-Implementing-Technical-Standards-on-a-standardised-presentation-.aspx

 

wstecz