EIOPA przedłużyła kadencję członków zarządu

Dodano: 31-03-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Rada Nadzorcza Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych zadecydowała o przedłużeniu na dwa i pół roku kadencji następujących członków zarządu:

  • Alberto Corinti, członek rady dyrektorów IVASS, włoskiego organu nadzoru sektora ubezpieczeń (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni),
  • Sandrine Lemery, pierwszy zastępca sekretarza generalnego ACPR, francuskiego nadzoru finansowego (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution),
  • Jean Hilgers, członek rady dyrektorów Narodowego Banku Belgii (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique).
wstecz