EIOPA prowadzi konsultacje w sprawie ustalania wartości rezerw

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 21-04-2016
Publikator: EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) prowadzi konsultacje w sprawie metodologii ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie dyrektywy Wypłacalność II. Niedawno Urząd opublikował dokument konsultacyjny dotyczący ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i ich implementacji w systemy finansowe zakładów ubezpieczeń.

Zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II, która stanowi podstawę legislacyjną, poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych będzie się stabilizował i kształtował zgodnie z długookresowymi oczekiwaniami. Metodologia, na podstawie której będą ustalane rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, powinna być wyraźnie określona w sposób przejrzysty, rozważny, niezawodny i obiektywny. Ponadto, przy ustalaniu wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych będzie brało się pod uwagę oczekiwania co do długookresowej stopy procentowej i spodziewanej inflacji.

Główny cel Solvency II stanowi ochroną posiadaczy polis. Aby osiągnąć ten cel, elementy metodologii ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powinny zostać odpowiednio dobrane. Zaproponowana metodologia dąży do zachowania równowagi między stabilnością rezerw a potrzebą ich regulacji w razie zmiany długookresowych oczekiwań dotyczących stóp procentowych.

EIOPA zaprasza interesariuszy i jednostki zainteresowane do przedstawienia swoich opinii wobec propozycji metodologii ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i jej implementacji (część 2).

Dokument konsultacyjny wyjaśnia również przesłanki propozycji EIOPA (część 3) i analizuje wpływ zmian rezerw w przypadku wystąpienia wysokich stóp procentowych, zmian wartości pieniądza i wartości przepływów gotówkowych na rynku ubezpieczeniowym (część 4).

Okres konsultacji skończy się w dniu 18 lipca 2016 r. Komentarze przedstawione po ostatecznym terminie albo niezłożone w odpowiednim formularzu nie będą rozpatrywane.

EIOPA planuje podać wyniki konsultacji we wrześniu 2016 r. Obecnie używana metodologia nie ulegnie zmianom co najmniej do końca 2016 r.

Dokument konsultacyjny i formularz do podawania komentarzy znajdują się do wglądu Pełnej publikacji. 

Tagi: dyrektywa
wstecz