EIOPA ostrzega przed stosowaniem w produktach ubezpieczeniowych elementów zakazanych przez ESMA

Dodano: 03-06-2018
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 1 czerwca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko w sprawie szkód konsumentów powstałych z narażenia ubezpieczonych na kontrakty różnic kursowych (CFD) i opcje binarne.      

EIOPA wyraża w nim oczekiwanie, że zakłady ubezpieczeń podejmą się unikania, ze względu na potencjalne przyszłe ryzyko dla posiadaczy polis, bezpośredniego polecania konsumentom tych produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych i instrumentów, które zostały zakazane lub ograniczone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Chodzi głównie o opcje binarne i kontrakty różnic kursowych.

EIOPA chce, aby oferowanie zakazanych produktów na jednym rynku nie było omijane na innych, gdzie ich ferowanie nie zostało zakazane bądź ograniczone, poprzez „przepakowanie” ich i włożenie do produktów dozwolonych na tym sektorze.

wstecz