EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

Dodano: 25-07-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 24 lipca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru (UE) No 2015-2450 oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego Dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Q&A są dostępne na stronie internetowej EIOPA pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/Q-A-on-regulation-24-07-2017.aspx

Tagi: dyrektywa
wstecz