EIOPA: informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - sierpień 2016 r.

Dodano: 08-09-2016
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 8 września 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec sierpnia 2016 r.

Informacja techniczna została obliczona na podstawie kodowania opublikowanego w dniu 7 czerwca 2016 r.

Informacja techniczna wraz z kodowaniem RFR oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie EIOPA, pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

Tagi: ryzyko
wstecz