EIOPA dąży do regulacji stosowania sztucznej inteligencji przez zakłady ubezpieczeń

Dodano: 18-06-2021
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przedstawił sprawozdanie z prac konsultacyjnej grupy ekspertów ds. etyki cyfrowej w sprawie określenia zasad zarządzania sztuczną inteligencją (AI) w europejskim sektorze ubezpieczeń.

Celem powołania grupy konsultacyjnej przez EIOPA było wskazanie możliwości i zagrożeń związanych z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach. Jej zadaniem było także zbadanie możliwych ograniczeń na rzecz zapewnienia etycznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji dla klientów europejskich towarzystw ubezpieczeń.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że sztuczna inteligencja umożliwia firmom ubezpieczeniowym przeprowadzanie bardziej szczegółowej oceny ryzyka, automatyzowanie procesów zarządzania roszczeniami oraz efektywniejszą walkę z fraudami, a tym samym redukcję kosztów. Z drugiej strony podkreślili, że wyzwaniem dla ubezpieczycieli powinno być zapewnienie uczciwości, niedyskryminacji, przejrzystości oraz umiejętność wyjaśniania algorytmów.

„Poruszone kwestie mają kluczowe znaczenie w obliczu dokonującej się obecnie w sektorze transformacji cyfrowej. Opracowanie solidnych ram zarządzania sztuczną inteligencją jest zatem niezbędne dla dobrze funkcjonującego, zaufanego i integrującego finansowo sektora ubezpieczeń”, pisze EIOPA.

Jak wskazują członkowie grupy, raport ma pomoc zakładom ubezpieczeń w procesie inicjacji proporcjonalnych i odpowiadających ryzyku środków. W publikacji zostały zawarte wskazówki, jak wdrożyć kluczowe zasady w praktyce przez cały cykl życia aplikacji AI. Wytyczne są niewiążące i ilustracyjne.

EIOPA chce wykorzystać ustalenia grupy do określenia możliwych inicjatyw nadzorczych w tym obszarze.

Raport w jęz. angielskim jest dostępny pod linkiem: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-ai-governance-principles-june-2021.pdf

 

wstecz