EIOPA-CP-15-008 Consultation Paper on POG Guidelines for insurance undertakings and insurance distributors

Dodano: 12-04-2016

Konsultacje zakończono 29 stycznia 2016. Dokument ten skierowany jest do organów nadzoru. Ma on na celu określenie „sposobu procedowania w okresie przygotowawczym, zmierzającym do implementacji IDD”.

Część I dotyczy procesu tworzenia produktów ubezpieczeniowych, kontroli przed wprowadzeniem produktu na rynek i monitorowania ich funkcjonowania na rynku.
Część II obejmuje wytyczne w zakresie umów o dystrybucję produktów oraz czynności przygotowawcze zanim produkty będą dystrybuowane.

Pliki do pobrania

wstecz