EIOPA chce ściślejszej współpracy organów nadzoru nad działalnością transgraniczną

Dodano: 01-07-2021
Publikator: Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dokonał aktualizacji Decyzji o współpracy z organami nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym. Zmiany mają na celu wzmocnienie współpracy między organami w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością transgraniczną.

Wprowadzone zmiany polegają na rozszerzeniu wymogów informacyjnych dla organów nadzoru. Będą musieli powiadamiać:

  • o zamiarze wydania zezwolenia przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność transgraniczną,
  • w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący działalność transgraniczną wykazuje pogarszające się warunki finansowe lub
  • gdy zaczną występować inne rodzaje ryzyka, które mogą mieć skutki transgraniczne oraz w przypadku poważnych i uzasadnionych obaw dotyczących ochrony konsumentów.

Także EIOPA ma mieć bardziej aktywną rolę w zakresie wymiany informacji - w tym celu powstanie specjalna platforma współpracy, zarządzana przez urząd i krajowe organy nadzoru.

Nowa decyzja weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

wstecz