Dystrybucja ubezpieczeń w świetle projektu nowej ustawy

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 02-01-2017

W dniu 6 grudnia 2016 r. opublikowano projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, implementujący do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowa ustawa ma wejść w życie co do zasady w dniu 23 lutego 2018 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz