Dyskusje w Senacie dot. UFK będą kontynuowane. Prezes UOKiK będzie prowadził postępowanie ws. klauzul i naruszeń zbiorowych

Dodano: 31-01-2018

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad regulacjami w zakresie doprecyzowania możliwości rezygnacji z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Prace te są wynikiem petycji zgłoszonej przez osobę prywatną (czytaj więcej: Powstaną regulacje dot. ubezpieczeń z UFK). Senatorowie zadecydowali o przełożeniu decyzji co do dalszych prac po otrzymaniu stosownych informacji od Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezesa UOKiK.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz