Dorota Fal: Eliminacja nieprzewidywalności zadośćuczynień jest kluczową kwestią dla ubezpieczonych

Dodano: 19-04-2017

Dorota Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w wywiadzie udzielonym redakcji Dziennik Gazeta Prawna wyjaśniła, dlaczego dla sektora ubezpieczeń komunikacyjnych istotne jest uregulowanie kwestii wysokości zadośćuczynień za śmierć w wypadku komunikacyjnym oraz, tym samym, eliminacja nieprzewidywalności wydatków zakładów ubezpieczeń.

Dorota Fal na początku rozmowy odniosła się do analiz Komisji Nadzoru Finansowego, z których wynikało, że istnieje znikoma różnica między średnią i medianą zadośćuczynień zasądzanych w wyrokach sądowych (czytaj więcej: Standaryzacja zadośćuczynień nie do końca jest korzystna dla ubezpieczycieli. Są pierwsze wnioski z prac nad tabelą). Po pierwsze wskazała, że dokonane przez KNF analizy wymagają szerszego zastosowania metod statystycznych do wyciągnięcia właściwych wniosków. Dodała, że podobne zestawienie prawdopodobnie zostanie wkrótce przygotowane przez Izbę. Jego założeniem będzie ukazanie nieprzewidywalności w zasądzanych kwotach zadośćuczynień.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz