Do Sejmu trafił projekt nowelizujący ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie rozporządzenia PRIIP

Dodano: 02-08-2017

W dniu 1 sierpnia 2017 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Nowelizacja ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Przepisy rozporządzenia nakładają szczegółowo określone wymogi w zakresie tworzenia dokumentów zawierających kluczowe informacje na twórców produktu PRIIP lub osoby sprzedające taki produkt.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz