Dlaczego straty ubezpieczycieli w segmencie OC utrzymują się?

Dodano: 03-03-2017

Na blogu ERGO Hestii pojawiła się analiza dot. pokrycia odszkodowań ze składek kierowców. W artykule zostało zawarte wyjaśnienie, jak jest dzielona i przeznaczana kwota składki oraz jak to się ma do świadczeń wypłacanych poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich najbliższym.

Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, w I poł. 2016 r. ubezpieczyciele wypłacili 27 mld zł świadczeń z tytułu obowiązkowych polis komunikacyjnych. Średnio na 1 szkodę przypadało 14 tys. zł. Zakładając, że średnia wysokość składki w tym okresie wynosiła 550 zł, to na 1 odszkodowanie były przeznaczane środki od nieco ponad 25 kierowców.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz