Dlaczego Polacy decydują się na ubezpieczenie życiowe?

Dodano: 08-05-2017

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Concordia Ubezpieczenia okazało się, że Polacy najczęściej troszczą się o swoich bliskich. Taki sam odsetek respondentów posiadających ubezpieczenie na życie jako powód zakupu polisy wymieniło chęć zabezpieczenia najbliższych, a tylko 38% wskazało, że chcieli czuć się bezpiecznie.

Zgodnie z raportem Kantar Public, Polacy najbardziej martwą się o swoich najbliższych. Dotyczy to 58 proc. badanych, którzy obawiają się ciężkiej choroby lub śmierci najbliższych. Jako obawy towarzyszące nam w codziennym życiu, Polacy w badaniu wskazali również wypadki samochodowe, w wyniku których mogą zostać poszkodowani ich najbliżsi (55 proc.), inwalidztwo (54 proc.), kosztowne leczenie lub rehabilitację (53 proc.).

– Choć wyniki wskazują, że częściej do swoich lęków o rodzinę przyznają się kobiety, to mężczyźni częściej deklarują, że są zainteresowani polisą, która chroniłaby w takich sytuacji ich najbliższych przed finansowymi konsekwencjami tego rodzaju zdarzeń. Częściej także decydują się oni na posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia – 52 proc. Polaków deklaruje, że posiada polisę na życie w porównaniu do 45 proc. kobietkomentuje dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Ponad połowa osób (54 proc.), które mają indywidualne ubezpieczenie na życie, zdecydowała się na nie ze względu na chęć zabezpieczenia swoich najbliższych w przypadku choroby lub śmierci. Tylko 38 proc. przyznało, że po prostu chciało się czuć bezpiecznie. Chęć zabezpieczenia się na wypadek choroby była motywatorem co trzeciej (33 proc.) osoby biorącej udział w badaniu. Co dziesiąta osoba, która ubezpieczyła swoje życie, została do tego namówiona przez najbliższych.

- Najczęściej wskazywanym powodem, dla którego Polacy nie posiadają ubezpieczenia na życie są kwestie finansowe – co trzeci ankietowany wskazywał to jako wytłumaczenie nieposiadania takiej formy zabezpieczenia. Opinia ta może jednak wynikać z ich braku świadomości, że tego rodzaju polisy dla jednej osoby to miesięczny koszt porównywalny z abonamentem w sieci komórkowej czy telewizji kablowej. Jednak ewentualne korzyści, które z niej płyną, są znacznie większe. Dzięki tego rodzaju produktom, dostępnym również w Concordii Ubezpieczenia, możemy liczyć na wsparcie finansowe w przypadku sytuacji, których się obawiamy najbardziej – ciężkiej choroby, śmierci czy inwalidztwa. Kupując polisę, kupujemy też sobie poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za rodzinę – tłumaczy dr Filip Przydróżny.

wstecz