Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 07-04-2016

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawiera dość ważną definicję, mającą istotny wpływ na sposób komunikacji z klientem. Oczywiście, mowa o trwałym nośniku. W zakresie tej definicji ustawa odsyła do definicji trwałego nośnika zawartej w ustawie z dnia 30 maja 2014  r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.  

Zgodnie z przedstawioną definicją trwały nośnik powinien umożliwiać osobie zainteresowanej:

1) przechowywanie informacji,

2) dostęp do tych informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,

3) odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz