Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: spółka celowa

Autor: Ewelina Bukowska

Dodano: 05-04-2016
Kategorie :

Spółka celowa to podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem reasekuracji, który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, oraz w pełni finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnych papierów wartościowych lub innego mechanizmu finansowania, w którym prawa spłaty dostawców finansowania dłużnego lub innego mechanizmu finansowania są podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu. Innymi słowy, spółki celowe są podmiotami prowadzącymi działalność podobną do działalności reasekuracyjnej, przejmując część ryzyk od zakładu ubezpieczeń, finansując te ryzyka np. poprzez emisję obligacji lub też używając innych mechanizmów finansowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz