Decyzja PUODO ws. udostępnienia danych osobowych klienta osobie nieuprawnionej

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 09-04-2019
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w decyzji z dnia 11 marca 2019 r. (sygn. akt ZWAD.405.85.2018) uznał, że administrator, który udostępnił dane osobowe klienta osobie nieuprawnionej zobowiązany jest do zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych i przekazania zaleceń odnośnie zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków zaistniałego naruszenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz