Czy zniżki na OC/AC od zagranicznych ubezpieczycieli obowiązują w Polsce?

Dodano: 17-08-2018

Redakcja Bankier.pl zbadała rynek ubezpieczeń komunikacyjnych pod kątem uwzględniania przez zakłady ubezpieczeń zniżek wypracowanych przez kierowców za granicą. Ubezpieczyciele albo w ogóle nie biorą pod uwagę szkodowości kierowców poza terytorium Polski, albo respektują ją częściowo. Jedynie kilka podmiotów honoruje je w całości.

Z analizy Bankier.pl wynika, że ERGO Hestia i Link4 przy szacowaniu składek na ubezpieczenia komunikacyjne w ogóle nie uwzględniają bezszkodowej jazdy kierowców poza granicami Polski. Pozostałe spółki przyznają z tego tytułu zniżki ale wymagają znacznego udokumentowania braku szkód zagranicą lub stosują inny model kształtowania zniżek w takiej sytuacji.

– W przypadku osób fizycznych mieszkających ostatnio za granicą możemy w kalkulacji składki uwzględnić historię polisowo-szkodową (…) Nie oznacza to automatycznego uznania zniżek, ale uzupełnienie danych do kalkulacji, które w przypadku polis wystawionych w Polsce byłyby uzyskane automatycznie z bazy UFG – tłumaczy red. Bankier.pl Rafał Rzeszutko, Dyrektor Departamentu Underwritingu Ubezpieczeń Masowych w Allianz Polska.

Wiele towarzystw ubezpieczeń wymaga od klienta przedstawienia zaświadczenia o bezszkodowej jeździe wystawionego przez zagraniczny zakład ubezpieczeń. Na podstawie zawartych w nim informacji, m.in. o okresie ochrony, jest szacowana składka ubezpieczenia. Z kolei Compensa chce, aby zaświadczenie to było sporządzone w przeciągu ostatnich 30 dni i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dla Avivy, Axy czy Benefii wystarczy angielskojęzyczna wersja tego dokumentu.

Trzecia grupa ubezpieczycieli uwzględnia zniżki wypracowane podczas pobytu za granicą jak te z polskich dróg. W tym gronie znajduje się m.in. Aviva. - Honorujemy zniżki 1:1. Jeśli klient przedstawi dokument zawierający informację o wypracowanych zniżkach zagranicznych np. 50%, uznajemy je w naszej kalkulacji składki –  podała Aviva w oświadczeniu.

Problem braku kalkulacji zniżek wypracowanych w różnych krajach dostrzegła Komisja Europejska. W propozycji zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych zawarła m.in. postulat przebiegu ubezpieczenia, zgodnie z którym, „ubezpieczyciele będą musieli traktować oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia wydane przez ubezpieczyciela z innego państwa członkowskiego na równi z tymi wydanymi w ich kraju. Powinno to zagwarantować obywatelom nabywającym ubezpieczenie za granicą możliwość skorzystania z bardziej konkurencyjnych składek ubezpieczeniowych na tych samych zasadach co klienci krajowi”. Czytaj więcej: KE zawnioskowała o zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych

wstecz