Czy obowiązek przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył instytucji finansowych?

Autor: Arkadiusz Duda

Dodano: 24-05-2016

Dnia 19 maja 2016 roku Senat przyjął ustawę o zmianie Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Po jej podpisaniu przez Prezydenta, ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Zgodnie z jej treścią od 1 lipca 2016 roku, wprowadzony zostanie obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.  Na razie obowiązek ten będzie dotyczył tylko tzw. dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy będą do tego zobowiązani od 1 stycznia 2017 roku.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek
wstecz