CSR w zakładach ubezpieczeń: CONCORDIA UBEZPIECZENIA

Dodano: 04-07-2017

Concordia Ubezpieczenia podejmuje ciekawe inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Biorąc pod uwagę, że zakład ubezpieczeń powstał 20 lat temu, a jego udział w przypisie składki po IV kwartale 2016 r. wyniósł 0,25 proc. (ubezpieczenia na życie) i 0,74 proc. (ubezpieczenia majątkowe), można śmiało stwierdzić, że towarzystwo ubezpieczeń prowadzi wysoce rozwiniętą działalność CSR-ową, przez co wyróżnia się na tle innych podmiotów.

Pierwsze akcje towarzystwa ubezpieczeń w ramach projektów CSR powstały na przełomie 2013/2014 r. W tym czasie, znakiem rozpoznawczych ubezpieczyciela był „Plusik”. Znak wykorzystywany był w reklamach jak też w działaniach edukacyjnych. Towarzystwo uruchomiło specjalną podstronę „Plusik radzi”, na której publikowało porady, jak chronić swoje mieszkanie przed różnymi ryzykami.

Concordia Ubezpieczenia od 2014 r. angażuje się w zbiórki krwi. W sumie, w czterech edycjach akcji pracownicy oddali łącznie 60 litrów krwi (czytaj więcej: Concordia oddaje krew).

Zakład ubezpieczeń od trzech lat współorganizuje plebiscyt „Superrolnik Wielkopolski”. W konkursie wyróżnia się gospodarstwa rolnicze prowadzone w sposób zrównoważony dla środowiska, a przy tym uzasadniony ekonomicznie. Concordia Ubezpieczenia angażowała się ponadto w wielu innych konkursach zarówno na poziomie regionalnym jak i ogólnopolskim, w tym m.in. „Młody Agro-Przedsiębiorca”.

Z inicjatywy jednego z pracowników poznańskiego zakładu ubezpieczeń, w organizacji działa wolontariat. Pracownicy od marca 2017 r. wspierają Stowarzyszenie „Potrafię więcej”, które zajmuje się opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Równie ciekawą inicjatywą podjętą przez Concordia Ubezpieczenia była akcja „Ołówek dla Afryki”. Przez miesiąc pracownicy TU uczestniczyli w zbiórce ołówków, długopisów i kredek, które następnie przekazano misjonarzom pracującym w Afryce. Także towarzystwo przekazało kilkaset firmowych długopisów.

Towarzystwo przygotowało 200 tys. kart ICE. Były one dystrybuowane jako dodatek do wydania Super Expressu z dnia 25 kwietnia br. Dokument rozdają również ambasadorzy akcji oraz można je otrzymać na różnych wydarzeniach towarzystwa takich jak zbiórka krwi. 

Zakład ubezpieczeń angażuje się też w promocję sztuki. W poznańskiej siedzibie towarzystwa powstała Galeria Jednego Obrazu. Są tam prezentowane dzieła polskich artystów jak też pracowników organizacji.

Towarzystwo zorganizowało również dla swoich pracowników „Dzień Wartości”. W trakcie spotkania przygotowano szereg atrakcji, a jego celem było zwrócenie uwagi i podkreślenie głównych wartości organizacji.

Concordia Ubezpieczenia angażuje się też w remonty przychodni lekarskich z terenów wiejskich, aby ich wystrój był przyjazny dla dzieci. W ramach akcji „Przyjaźni dzieciom” placówki medyczne zostały wyposażone w kąciki zabaw.

Towarzystwo wspiera też ubogie rodziny z regionu wielkopolskiego, m.in. Concordia Ubezpieczenia współfinansuje dzieciom obozy wakacyjne i przygotowuje świąteczne paczki.

wstecz