CSR W UBEZPIECZENIACH: PTR

Dodano: 20-07-2017

Polish Re (Polskie Towarzystwo Reasekuracji) „wierzy w znaczenie rozwoju biznesu z uwzględnieniem potrzeb społeczności, w których prowadzimy naszą działalność. Dzielimy się zyskiem z instytucjami, które wymagają tego rodzaju wsparcia” – podaje reasekurator na swojej stronie internetowej. Działania filantropijne PTR zostały docenione w konkursie „Dobroczyńca roku” (edycja z 2016 r.), gdy spółka otrzymała ten tytuł w kategorii „Projekt społeczny – mała firma”.

PTR wspiera finansowo ośrodki dla niewidomych dzieci. Od 2011 r. pomaga podopiecznym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Polish Re kilkakrotnie przekazało darowizny. Środki trafiły m.in. na wyposażenie pracowni komputerowej oraz modernizację i rozbudowę oddziału dla dzieci z uszkodzeniem wzroku i słuchu. Ponadto, darowizny są przekazywane na finansowanie wyjazdów dla dzieci przebywających w ośrodku lub wymagane remonty w placówce. Od kilku lat PTR zakupuje też materiały, z których grupa niewidomych dziewcząt z ośrodka w Laskach wykonuje kartki świąteczne.

Spółka wspiera też Dom Wczesnej Interwencji dla niewidomych dzieci w Gdańsku-Sobieszewie. Na początku 2011 r. przekazała środki, które pomogły w realizacji II etapu budowy Domu. PTR wspomógł też w całości budowę przedszkola dla niewidomych dzieci. Jest to pierwsza tego typu placówka w Trójmieście.

W obu ośrodkach są organizowane Dni Wolontariusza Polish Re. Polegają one na pracach porządkowych terenów wokół domów. Inicjatywy te są okazją do włączenia się w pomoc również rodzin pracowników, np. w Laskach dzieci pracowników uczestniczyły w zajęciach z hipoterapii.

Warto też odnotować, że część środków pochodzi z programów oszczędnościowych realizowanych w spółce. Jednym z nich są świąteczne darowizny, na które Polish Re zdobywa finanse dzięki wysyłce kartek świątecznych drogą mailową w miejsce tradycyjnej poczty.

PTR także zorganizował zbiórkę elektrośmieci. Do przynoszenia zużytego sprzętu zostali także zaproszeni pracownicy organizacji. Dochód uzyskany ze skupu został w całości przekazany na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

wstecz