CSR W UBEZPIECZENIACH: Pramerica

Dodano: 17-07-2017

Pramerica Życie TUiR w obranej strategii CSR koncentruje się na wolontariacie i niesieniu bezinteresownej pomocy potrzebującym. Spółka od kilkunastu lat angażuje swoich pracowników i współpracowników w szereg inicjatyw społecznych.

Pramerica powołała do istnienia fundację, która stanowi główną oś działań CSR spółki. Fundacja Pramerica została założona w 2009 r. Organizacja skupia się na niesieniu pomocy konkretnym osobom - dzieciom i młodzieży, które z racji choroby albo trudnej sytuacji życiowej mają gorszy od swoich rówieśników start w dorosłość.

Fundacja działa w oparciu o trzy główne założenia: wspieranie edukacji finansowej i naukę przedsiębiorczości wśród młodzieży, promocję zdrowia i wolontariat pracowniczy.

Organizacja wspiera również pojedyncze osoby, potrzebujące środków na walkę z chorobą. Zbiórki odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Fundacji, a wpłaty dokonane przez dobrowolnych darczyńców są podwajane przez organizację.

Fundacja organizuje i współfinansuje wiele akcji. Dla przykładu wsparła finansowo akcję społeczną „DAJĘ GŁOWĘ” – zbiórkę włosów na peruki dla chorych na nowotwory, która odbyła się na wrocławskim rynku. Do akcji jako wolontariusze włączyli się pracownicy i współpracownicy towarzystwa ubezpieczeń, zasilając kwesty.

Organizacja w ramach projektu 7 Happy Summits zapewniła również środki na organizację obozu wspinaczkowego dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, a z okazji świat Bożego Narodzenia przygotowała i wręczyła paczki dla podopiecznych Domów Dziecka w Kowalewie. 

Spółka włącza się też w ogólnopolski projekt „Dzień przedsiębiorczości”. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odwiedzili siedzibę Fundacji i towarzystwa ubezpieczeń, poznali specyfikę pracy w branży ubezpieczeniowej, zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe, praktykując w różnych departamentach towarzystwa.

Pracownicy i współpracownicy zakładu ubezpieczeń poprowadzili lekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, włączając się w program Otwarta Firma. Grupa wolontariuszy z Pramerica była najliczniejszą z uczestniczących w programie organizacji.

Od kilkunastu lat spółka organizuje w całej Polsce Dzień Wolontariusza. Podczas ostatniej edycji, prawie 200 pracowników, współpracowników towarzystwa ubezpieczeń wraz z przyjaciółmi i rodzinami odwiedziło 9 miejsc (domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk), gdzie szczególnie potrzebna była pomoc, angażując się w prace porządkowe i remontowe lub spędzając czas z podopiecznymi placówek.

W 2017 r. Fundacja wraz z Pramerica Życie uruchamiają kolejny ogólnopolski projekt Pramerica Moc Działania, który ma na celu dostrzeżenie, wyróżnienie i promowanie postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Pramerica Moc Działania jest polską edycją globalnego programu Prudential Spirit of Community realizowanego w USA, Japonii, Chinach, Tajwanie, Korei Południowej, Indiach, Irlandii i Brazylii. Finaliści ze wszystkich krajów spotykają się podczas Gali Finałowej w Waszyngtonie, gdzie wymieniają się swoimi doświadczeniami i rozwijają wspólnie inicjatywy i pomysły, jak zmienić świat na lepszy.

Pramerica Życie jest także członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze, której współzałożycielką i aktywnym członkiem jest Aneta Podyma Prezes Zarządu. Zarząd spółki angażuje się społecznie w inicjatywy Koalicji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, uczniami, a także przedsiębiorstwami społecznymi, poszukującymi biznesowego know-how dla rozwoju własnych projektów.

Więcej informacji: www.fundacjapramerica.pl, www.mocdzialania.pl.

wstecz