CSR W UBEZPIECZENIACH: Open Life

Dodano: 13-07-2017

„Uważamy, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna stanowić integralną część sposobu funkcjonowania firmy. W każdym obszarze naszej działalności staramy się postępować odpowiedzialnie i etycznie, uwzględniając potrzeby naszych interesariuszy – Klientów, Partnerów Biznesowych, Współpracowników i społeczności lokalnej. Nie zapominamy również o środowisku naturalnym, które jest naszym wspólnym dobrem” – taki opis działalność CSR-owej znajduje się na stronie internetowej Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie.

Zakład ubezpieczeń w ramach swoich działań proklienckich stawia na właściwą obsługę klientów tak, aby mogli dokonać wyboru ubezpieczenia w sposób świadomy, przez co byli usatysfakcjonowani z podjętej decyzji i obsługi. W tym celu Open Life prowadzi szkolenia dla doradców, podkreślając znaczenie rzetelnego prezentowania produktów, dba o czytelność materiałów promocyjno-informacyjnych i edukuje klientów w zakresie finansów.

Towarzystwo także wiele uwagi skupia na zapewnieniu przyjaznego i inspirującego środowiska pracy. Spółka organizuje dla swoich pracowników sesje coachingowe, podnosi ich kwalifikacje w ramach szkoleń wewnętrznych. Ponadto, oferuje im szereg pozapłacowych benefitów: zajęcia sportowe, pakiet prywatnej opieki medycznej i e-learning językowy.

Spółka angażuje się w działalność charytatywną. Open Life od 2012 r. co kwartał przekazuje środki pieniężne na potrzeby Domu Dziecka, mieszczącego się niedaleko warszawskiej siedziby firmy. Również towarzystwo pomaga finansowo placówce w organizacji eventów z okazji dnia dziecka. W zbiórkę funduszy na ten cel włączają się także pracownicy zakładu ubezpieczeń. Również przeprowadzane są licytacje prac wykonanych przez podopiecznych Domu Dziecka. Pracownicy biorą udział w „Biegu Firmowym”, którego organizacją zajmuje się Fundacja Everest. Dochód z eventu jest przeznaczany na pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

Open Life także bierze udział w „Dniu Przedsiębiorczości” oraz uczestniczy w spotkaniach ze studentami, przybliżając im charakterystykę pracy w organizacji.

Towarzystwo respektuje zasady ochrony środowiska. W siedzibie funkcjonuje restrykcyjna polityka oszczędzania energii, jest prowadzony recykling materiałów eksploatacyjnych i zbiórka plastikowych nakrętek. Zakład ubezpieczeń stosuje nowoczesne rozwiązania biurowe wspierające racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, m.in. dystrybutory wody z filtrem czy ekologiczny papier.

wstecz