CSR W UBEZPIECZENIACH: Nationale-Nederlanden

Dodano: 14-07-2017

Grupa Nationale-Nederlanden jest inicjatorem wielu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podmiot stara się przede wszystkim realizować różnego typu inicjatywy w oparciu o wolontariat pracowniczy. W ten sposób osoby zatrudnione w Nationale-Nederlanden uzyskują możliwość wcielenia się w nowe role i spróbowania swoich sił w niecodziennych zadaniach.

Wolontariat pracowniczy jest również istotny z punktu widzenia budowania relacji w zespole. Wspólne inicjatywy są okazją do poznawania osób z innych działów towarzystwa. Pracownicy w ten sposób mogą trenować pracę zespołową przy zupełnie innych projektach niż na co dzień w biurze, a przy tym poświęcić swój czas, umiejętności i wiedzę dla dobra innych.

Nationale-Nederlanden od kilku lat, proponuje swoim pracownikom zgłaszanie projektów z zakresu CSR. Co roku kilka z nich uzyskuje granty na realizację pomysłów. W ten sposób spółka dowiaduje się, jakie obszary CSR szczególnie interesują pracowników, dopasowując do nich podejmowane w Grupie rodzaje wolontariatu pracowniczego. Wśród propozycji od pracowników znalazło się m.in. coaching dla samotnych matek, nauka latania na szybowcach dla młodzieży, remonty w domach dziecka, czy olimpiada dla niepełnosprawnych dzieci. W tym roku odbędzie się już piąta edycja tego programu, który nieustannie cieszy się popularnością w organizacji. Do tej pory udało się zrealizować prawie 100 pomysłów.

Nationale-Nederlanden również bardzo mocno wspiera projekty edukacyjne. Jest to obszar, który wpisuje się w misję spółki – wzmacnianie wśród Polaków świadomości ubezpieczeniowej i emerytalnej. Towarzystwo współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Spółka w zeszłym roku brała udział w projekcie Social Innovation Relay. W jego ramach uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie własnej koncepcji inwestycji, która była dopasowana do potrzeb społeczności lokalnej oraz angażowałaby różne grupy społeczne i wiekowe. Pracownicy pomagali uczniom w pracy nad ich pomysłami pod kątem biznesowym. Wśród projektów uczestników programu znalazły się m.in. ekologiczne zabawki dla domów dziecka produkowane przez emerytów, akcesoria dekoracyjne do domów oczyszczające powietrze, czy opaski elektroniczne zwiększające bezpieczeństwo dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Zwycięska grupa reprezentowała Polskę w międzynarodowym finale. 

wstecz