CSR W UBEZPIECZENIACH: ERGO Hestia

Dodano: 05-07-2017

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia jest najczęściej wymienianym zakładem ubezpieczeń w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Towarzystwo zostało wyróżnione za działania podejmowane w ramach zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, zagadnień konsumenckich, środowiska, ładu organizacyjnego i uczciwych praktyk operacyjnych. W sumie zostało opisanych aż 20 inicjatyw CSR realizowanych przez sopockiego ubezpieczyciela.

W ERGO Hestii działa Program Etyczny, którego filarami są „Kodeks postępowania” i „Reguły Przeciwdziałania Nadużyciom”. Spółka powołała też Oficera ds. Przeciwdziałania Nadużyciom, a w zeszłym roku wszyscy nowi pracownicy przeszli szkolenia z zakresu etyki i zgodności. Również Grupa zapoznała swoich pracowników z zasadami i działaniami w ramach zrównoważonego rozwoju podczas zorganizowanego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju – Złap Równowagę.

Towarzystwo ubezpieczeń dużo uwagi skupia na swoich pracownikach. ERGO Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w kraju otworzył przedszkole dla dzieci pracowników. Placówka przyjmuje też dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Również są organizowane dla pracowników zakładu ubezpieczeń cykliczne spotkania ze znanymi osobami. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Zygmunt Miłoszewski, Marian Opania czy Zbigniew Zamachowski. Spółka powołała Hestyjne Centrum Wolontariatu, które organizuje i wspiera działania wolontariackie podejmowane przez pracowników ERGO Hestii, również w ramach organizacji powołanych przez towarzystwo: Fundacji Integralia i Artystyczna Podróż Hestii. W gdańskiej siedzibie podmiotu ubezpieczeniowego utworzono Centrum Zdrowego Pracownika, składające się z gabinetu profilaktyki medycznej i sali ćwiczeń.

Towarzystwo dba też o środowisko naturalne. We wrześniu 2016 r. został otwarty Park Hestii, liczący ponad 2 ha, a na dachu jednego z budynków towarzystwa zostały zamontowane ule, w których schronienie znalazło 60 tys. pszczół rasy Kraińskiej. Działalność towarzystwa w tym zakresie polega także na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. W 2016 r. spółka zakupiła 200 aut z silnikiem hybrydowym, które trafiły do likwidatorów szkód – dla nich zorganizowano też szkolenie z ekojazdy. Towarzystwo promuje carpooling i jazdę rowerem. Dla pracowników dojeżdżających do pracy rowerem przygotowane zostały szatnie z prysznicami oraz talony na darmowy obiad.

Towarzystwo uruchomiło na swojej stronie internetowej funkcję tłumacza MIGAM, który umożliwia kontakt z zakładem ubezpieczeń osobom niesłyszącym. Także dla pracowników zostały przygotowane Warsztaty Zmień Perspektywę, podczas których szkolą się z nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi tak, aby obie strony czuły się komfortowo w takich sytuacjach.

Spółka prowadzi też Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, które wspiera najciężej poszkodowanych klientów ZU w powrocie do zdrowia, np. zapewniając im rehabilitację. Do tej pory pomocy udzielono ponad 100 osobom.

wstecz