CSR W UBEZPIECZENIACH: COMPENSA

Dodano: 24-07-2017

Jedną z kluczowych wartości, jaką promuje towarzystwo ubezpieczeń Compensa jest bezpieczeństwo. Dlatego większość podejmowanych przez ubezpieczyciela działań w obszarze CSR dotyczy właśnie tego zagadnienia. „Chcemy promować bezpieczeństwo, chcemy być bezpieczni i chcemy dawać poczucie bezpieczeństwa innym” – wyjaśnia Compensa.

Realizując ten cel, ubezpieczyciel koncertuje się na 3 filarach: cyklu wydarzeń promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla dzieci, pokazach pierwszej pomocy podczas rodzinnych imprez lokalnych oraz profesjonalnych szkoleniach z pierwszej pomocy dla pracowników Compensy.

Jedną z inicjatyw Compensy jest nauka najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze. Ubezpieczyciel został partnerem strategicznym I edycji kampanii edukacyjnej w Przedszkolach we Wrocławiu „Gramy w znaki”. Polegała ona na dystrybucji gier planszowych wśród przedszkolaków. Compensa zaznacza, iż chce poprzez dobrą zabawę edukować przedszkolaki, by mogły w prosty sposób zapamiętać zasady ruchu drogowego i wyrobić dobre nawyki na drodze.

Kolejną inicjatywą ubezpieczyciela jest impreza edukacyjno-zabawowa dla dorosłych i dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze”. W wydarzeniu uczestniczą dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, starszych grup przedszkolnych, a także nauczyciele, rodzice, policjanci, strażnicy miejscy oraz strażacy.

Podczas lokalnych imprez rodzinnych ubezpieczyciel organizuje Strefy Bezpieczeństwa Compensy, których ideą jest pokonanie lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy. W takim miejscu, zainteresowani mają możliwość praktycznego przećwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ubezpieczyciel zapewnia swoim klientom pomoc w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Dba również o to, aby jego pracownicy byli ambasadorami bezpieczeństwa. Dlatego od początku 2017 r. organizuje profesjonalne szkolenia dla pracowników, na których zdobywają oni wiedzę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy, prowadzeniem resuscytacji krążeniowo oddechowej, użytkowania AED oraz postępowania w stanach zagrożenia życia i najczęściej występujących urazach.

Od 2015 r. Compensa organizuje w centrali akcję krwiodawstwa. Od początku trwania akcji, w inicjatywę zaangażowało się blisko 90 pracowników, którzy oddali ponad 40 litrów krwi. Dowodem dużego zaangażowania pracowników w akcję krwiodawstwa jest powstanie Klubu Honorowych Krwiodawców przy Compensie.

Kolejną inicjatywą organizowaną przez spółki należące do Vienna Insurance Group jest Social Active Day – dzień aktywności społecznej. W ramach tej inicjatywy każdy Pracownik może wybrać sam instytucję np. Fundację, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziecka, którą będzie chciał wspomóc własną pracą lub darami. Poprzez tego typu cykliczne inicjatywy ubezpieczyciel wspiera rozwój świadomości i odpowiedzialności społecznej swoich pracowników. Dodatkowo pracownicy Compensy angażują się w szereg inicjatyw charytatywnych takich jak biegi charytatywne czy zbiórki pieniędzy na prezenty świąteczne dla dzieci z domu dziecka.

Rozwój pracowników jest dla Compensy bardzo ważny, dlatego ubezpieczyciel prowadzi szereg programów rozwojowych dla pracowników wyższego i niższego szczebla, w tym program rozwoju talentów, ekspertów czy angażującego Lidera.

wstecz