CSR W UBEZPIECZENIACH: AXA

Dodano: 25-07-2017

Grupa AXA prowadzenie biznesu traktuje w sposób odpowiedzialny jako jeden z koniecznych warunków dobrego zarządzania ryzykiem i szansami biznesowymi. Planowanie i raportowanie w zakresie CR odbywa się więc w ramach corocznego procesu planowania strategicznego. Efektem jest ocena dojrzałości w zakresie odpowiedzialność korporacyjnej oparta o sześć filarów, którymi są: akcjonariusze, pracownicy, klienci, środowisko, dostawcy i społeczeństwo.

Ubezpieczyciel mierzy ją za pomocą tzw. AXA Sustainability Index, narzędzia wypracowanego przez AXA na podstawie istniejących, proponowanych przez agencje ratingowe rozwiązań. W ostatnim badaniu AXA Polska otrzymała 67 punktów plasując się w tzw. management phase. Od 2016 r. centrala AXA przeszła na raportowanie w pełni bazujące na metodologii Dow Jones Sustainability Index.

W ramach zaangażowania społecznego, AXA w Polsce angażuje się zarówno w globalne projekty Grupy, jak również prowadzi lokalne inicjatywy.

W czerwcu br. AXA podpisała deklarację partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Flagową inicjatywą ubezpieczyciela w zakresie edukacji finansowej młodzieży jest program oparty o wolontariat kompetencyjny „Dbam o przyszłość”. Ten ogólnopolski program edukacyjny realizowany jest obecnie wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach akcji wolontariusze prowadzą lekcje dotyczące ubezpieczeń w szkołach dla uczniów w wieku 15-17 lat. Program angażuje nie tylko środki finansowe, ale również czas i wiedzę pracowników AXA – wolontariuszy.

W tym roku AXA rusza również z programem grantowym dla wolontariuszy na projekty społeczne wypełniające misję AXA „Empower people to live better lives”. Ubezpieczyciel po raz kolejny prowadzi również kampanię telewizyjną Kierunek Ratunek z okazji obchodzonego w dniu 25 lipca Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Ubezpieczyciel ma na celu wzmacniać świadomość, że bezpieczeństwo na drodze to również umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Od 1991 r. działa projekt AXA Hearts in Action – międzynarodowy program wolontariatu Grupy AXA. W jego ramach pracownicy ubezpieczyciela – wolontariusze zapewniają pomoc i wsparcie osobom cierpiącym z powodu wykluczenia społecznego, dbają o ochronę środowiska i uczestniczą w krzewieniu edukacji na temat ryzyka. Polska inicjatywa w ramach AXA Hearts in Action rozpoczęła się w 2011 r. i koncentruje się głównie na wolontariacie kompetencyjnym i edukacji finansowej. Pracownicy w ramach zaangażowania wspierają także lokalną społeczność oraz włączają się w różnorodne działania charytatywne. Wolontariusze prowadzą regularne warsztaty dla podopiecznych w zaprzyjaźnionym Domu Dziecka im. J. Korczaka.

W 2014 r. Grupa AXA dołączyła do zainicjowanego przez Grupę Nestle projektu ALLiance 4 YOUth – Sojusz dla młodych. Ubezpieczyciel zobowiązał się do 2018 r. pomóc co najmniej 20 tys. młodych osób poniżej 30 roku życia z 17 europejskich krajów, w tym z Polski, w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Ubezpieczyciel chce w ten sposób wspierać walkę z bezrobociem wśród osób poniżej 30 roku życia.

AXA prowadzi także fundację AXA Research Fund, w ramach której wspiera naukowców i badaczy z całego świata. Finansuje niezależne badania akademickie w kierunku ryzyk związanych ze środowiskiem, z ludzkim życiem oraz ze społeczeństwem. Dotychczas granty zdobyło m.in. czworo młodych polskich naukowców, a jeden z projektów realizowany jest w Polsce przez badaczkę z Kolumbii.

wstecz