CSR W UBEZPIECZENIACH: Aviva

Dodano: 07-07-2017

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń utworzyło fundację. Od 2014 r. słynie ona z organizowania konkursu „To dla mnie ważne” skierowanego do lokalnych społeczności, w którym do wygrania są granty na realizację projektów dla dzieci.

Fundacja zorganizowała już 5. edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne”. W tym roku na realizację wyłonionych projektów trafi ponad 335 tys. zł. Każda edycja rankingu składa się z kilku etapów. Konkurs ma na celu, oprócz sfinansowania lokalnych celów na rzecz dzieci do 13 r. ż., także zintegrowanie i zmobilizowanie społeczności lokalnej do angażowania się w projekt.

W konkursie „To dla mnie ważne”, pomysł mogą zgłosić szkoły, przedszkola, świetlice, organizacje pozarządowe, a także firmy nieprowadzące działalności komercyjnej oraz osoby fizyczne. Następnie odbywa się głosowanie na zgłoszone projekty poprzez konkursową stronę internetową. 20 inicjatyw z największą liczbą głosów przechodzi do kolejnego etapu, w którym są wyłaniani zwycięzcy przez jury. Co ważne jury może wybrać do puli finalistów projekt, który nie zakwalifikował się do top 20 ale zasługuje na finansowanie ze względu na jego walory. W tym roku do konkursu zgłoszono 307 pomysłów. Jury wyłoniła 14 inicjatyw, które zostaną finansowane przez Fundację Aviva. Wśród zwycięzców znalazł się m.in. pomysł budowy Sali Doświadczeń Świata dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju, stworzenie pracowni językowej czy odnowienie dziecięcych sal szpitalnych. Jak wskazują twórcy konkursu, w wyborze zwycięskich projektów są brane pod uwagę trwałość przedsięwzięcia, jego przydatność dla społeczności lokalnej, a także efektywność i wpływ na poprawę sytuacji dzieci z danego rejonu.

Fundacja Aviva w ostatniej edycji konkursu przekazała 300 tys. zł na granty, reszta pochodzi wpłat 1% oraz dobrowolnych darowizn. Ponadto, organizacja wspiera pomysłodawców na etapie zbierania głosów poprzez udostępnianie materiałów promocyjnych oraz udzielanie merytorycznej pomocy z prowadzenia kampanii w social mediach. Pracownicy towarzystwa pomagają jako wolontariusze w realizacji projektów. Ambasadorką plebiscytu jest Małgorzata Kożuchowska, która zasiada też w jury konkursu.

Ponadto, Aviva jest jednym z założycieli Fundacji „Dorastaj z Nami”, która pomaga dzieciom pracowników służb publicznych, którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków.

Towarzystwo ubezpieczeń intensywnie działa również na rzecz swoich pracowników. Spółka jest otwarta na zatrudnianie osób z orzeczoną niepełnosprawnością i zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi. Przede wszystkim stwarza im miejsca pracy dopasowane do ich potrzeb, częściowo dofinansowuje dojazdy do pracy oraz umożliwia elastyczne godziny pracy i pracę zdalną.

Aviva jest również otwarta i dopasowuje się do oczekiwań pracowników posiadających małe dzieci. Wraz z początkiem wakacji, w siedzibie spółki działa sala zabaw dla dzieci pracowników, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki nad podopiecznymi. Także raz w miesiącu w towarzystwie są organizowane warsztaty poświęcone rodzicielstwu i opiece nad dziećmi.

Spółka wiele uwagi poświęca komfortowi pracy. Pracownicy mogą dowolnie wybierać sobie miejsce pracy: w obszarze open space, w sali do cichej pracy, jak też na tarasie. Aviva wspiera też pracę projektową w zespołach składających się z członków różnych departamentów. Ponadto, integracja pracowników odbywa się w trakcie zajęć fizycznych, organizowanych w siedzibie spółki, w ramach różnych sekcji sportowych - od planszówek, przez brydż po zajęcia typu „Zdrowe plecy”.

Organizacja działa też z uwzględnieniem wymagań paperless, a więc eliminacji zużycia papieru.

wstecz