CSR W UBEZPIECZENIACH: Aegon

Dodano: 10-07-2017

Aegon Polska tak jak wielu innych ubezpieczycieli w swojej strategii CSR-owej postawił na kilka punktów istotnych z punktu widzenia działalności spółki. W przypadku tego ubezpieczyciela należy mówić o rozwoju wiedzy i badań aktualnych trendów w zakresie studiowania i przygotowania do emerytury, chociaż nie są to jedyne działania podejmowane przez spółkę.

Zakład ubezpieczeń od kilku lat prowadzi w swojej organizacji program charytatywny Aegon PomagaMY. Ma on na celu udzielanie wsparcia fundacjom, instytucjom i osobom potrzebującym. W ramach programu pracownicy spółki w głosowaniu internetowym wybierają trzy podmioty, które otrzymają finansowe wsparcie od towarzystwa.

Ponadto, pracownicy zakładu ubezpieczeń regularnie biorą udział w programie „Otwarta Firma” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jako wolontariusze udają się do szkół ponadgimnazjalnych, gdzie prowadzą zajęcia o ekonomii i dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Aegon Polska przede wszystkim działa w zakresie uświadamiania Polaków co do potrzeby oszczędzania na start w dorosłość swoich dzieci i na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych. W tym celu spółka regularnie przygotowuje raport o kosztach studiowania w Polsce i zagranicą (czytaj więcej: Raport Aegon: Koszty nauki w Polsce i za granicą) oraz o formach zabezpieczenia emerytalnego (czytaj więcej: Raport Aegon: Nowe, elastyczne formy przejścia na emeryturę).

Raport dot. przygotowania emerytalnego jest opracowywany każdego roku od 5 lat wspólnie z Centrum Długowieczności i Emerytur Aegon oraz organizacjami non-profit Transamerica Centre for Retirement Studies i Instituto de Longevidade Mongeral. Dane wykorzystywane w raporcie pochodzą z ankiet przeprowadzanych w kilkunastu krajach na całym świecie. Badanie skupia się na zagadnieniach związanych z planowaniem emerytury, postawami co do przyszłego zabezpieczenia oraz realizacją tych deklaracji w praktyce. Ponadto, w raporcie zostały opisane systemy emerytalne oraz opieki medycznej w badanych krajach oraz zamieszczone informacje o długości życia populacji w tych państwach, trendach dot. starzenia się społeczeństw oraz dobrobytu.

Raport o kosztach studiowania w Polsce i za granicą jest cyklicznie przeprowadzany na zlecenie Aegon Polska. Opracowanie zawiera prezentację kosztów studiowania w wybranych krajach, które uwzględniają też koszty życia w tych państwach. Poza tym jest w nim publikowany ranking najlepszych uczelni w kraju i na świecie oraz najbardziej popularnych kierunków i zawodów.

wstecz