Coraz bliżej do zaskarżania wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym przypadku

Autor: Matylda Kraszewska

Dodano: 28-12-2016

Na etapie prac nad zmianą PZP, rynek z niecierpliwością wypatrywał wprowadzenia do ustawy możliwości zaskarżania do Krajowej Izby Odwoławczej wyboru oferty najkorzystniejszej, niezależnie od wartości postępowania. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, do przepisów dodano nowy art. 180 ust. 2 pkt 6 PZP, zgodnie z którym w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych wykonawcom przysługuje odwołanie m.in. wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz