Compensa o ubezpieczeniu po zakupie używanego samochodu

Dodano: 08-09-2017

Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podejmuje temat ubezpieczenia po sprzedaży używanego auta. Ubezpieczyciel wskazuje, że zawierana przez osoby prywatne transakcja kupna-sprzedaży używanego samochodu musi zostać potwierdzona odpowiednio skonstruowaną umową. Część informacji w niej zawartych jest bardzo ważna z ubezpieczeniowego punktu widzenia.

Jak podaje ubezpieczyciel, nowy właściciel pojazdu może korzystać z OC poprzednika. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, po zakupie używanego samochodu prawa i obowiązki wynikające z polisy OC poprzednika „przechodzą” na nowego właściciela.

– W tym kontekście bardzo istotna jest data sprzedaży, określająca, od którego momentu nabywca odpowiada za szkody wyrządzone autem i kto powinien uregulować pozostałą ewentualnie do zapłaty część składki. Co ważne, sprzedający samochód musi na piśmie poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela w ciągu maksymalnie 14 dni od zawarcia umowy, dzięki czemu OC nie zostanie wznowione na jego dane po zakończeniu okresu ochrony – tłumaczy Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Indywidualnego w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczyciel może jednak dokonać ponownej kalkulacji składki, wykorzystując m.in. informacje o historii polis OC nowego właściciela. Po zakończeniu umowy, OC nie zostanie automatycznie przedłużone. O tym kierowcy muszą pamiętać, ponieważ mogą narazić się na wysokie kary za brak ubezpieczenia ze strony UFG (czytaj więcej: YU! o wysokich karach za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego).

– Należy też pamiętać, że po zakupie pojazdu można zrezygnować z OC poprzedniego właściciela, który otrzyma w takiej sytuacji zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Ochrona przestaje obowiązywać w momencie złożenia wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, najlepiej w tym samym momencie zakupić nową polisę OC z datą początku ochrony od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia. Najlepiej jednak mieć już zawczasu kupioną inną polisę, bo to na pewno pozwoli uniknąć kary – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

W przypadku AC po zakupie auta, zazwyczaj odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się wtedy, gdy klient traci prawo własności pojazdu. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają przeniesienie umowy AC na nowego właściciela, jednak tego typu rozwiązanie nie jest regułą. Oznacza to, że w większości przypadków nowy właściciel pojazdu dokonuje zakupu AC na własną rękę. Jak wskazuje ekspert z Compensy, takie same zasady dotyczą innych ubezpieczeń dobrowolnych związanych z posiadaniem pojazdu, jak np. NNW czy assistance.

wstecz