Cofnięcie odwołania będzie droższe

Autor: Piotr Trębicki

Dodano: 01-02-2017

Cofnięcie odwołania w zamówieniach publicznych wiązało się dotychczas dla wykonawcy wyłącznie z utratą 10% wpisu od odwołania, o ile cofnięcie to nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Wykonawca nie musiał natomiast zwracać kosztów zastępstwa prawnego dla zamawiającego czy wykonawcy wnoszącego sprzeciw, w razie uwzględnienia odwołania przez zamawiającego.

Te zasady uległy jednak zmianie. Od 24 stycznia 2017 r. obowiązuje bowiem zmienione rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (do odwołań wniesionych przed 24 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz