Centrum ubezpieczeń korporacyjnych międzynarodowej grupy ERGO w Sopocie. W styczniu rusza strategiczny projekt

Dodano: 27-11-2017

ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS rozpocznie funkcjonowanie w styczniu przyszłego roku w Sopocie. Nowe centrum operacji ubezpieczeń korporacyjnych Grupy ERGO zostało utworzone w oparciu o doświadczenia polskiej spółki. Centrum będzie dowodzone przez Piotra Śliwickiego, prezesa STU ERGO Hestia.

Decyzję o powołaniu ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS (EICS) i przekazaniu polskiej spółce kompetencji w zakresie koordynacji, zarządzania oraz rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych na świecie poprzedziła analiza zasobów Grupy ERGO, wspartych doświadczeniem Munich Re - globalnego lidera w zakresie reasekuracji.

EICS czerpać będzie z zasobów operacyjno-zarządczych ERGO Hestii oraz wypracowanych w polskiej spółce praktyk w zakresie procesów wyceny ryzyka. ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS zaoferuje klientom na całym świecie innowacyjne produkty, oparte na nowoczesnych narzędziach IT, opracowanych w ERGO Hestii. Dzięki temu ubezpieczenia będą dostosowywać się do zmieniających się wymagań i oczekiwań przedsiębiorców. „Rozwój narzędzi do analizy dużych baz danych, oraz zaplecze inżynieryjne pozwalają nie tylko optymalizować zakres ochrony, ale również dostarczać usługi predykcji i prewencji”, podaje spółka w komunikacie.

Nowa spółka zintegruje dotychczasowe aktywa operacyjne Grupy ERGO, przejmując i konsolidując operacje ubezpieczeniowe dotychczasowych spółek córek ERGO, wraz z siecią przedstawicielstw, prowadzących działalność w obszarze klientów korporacyjnych. Dodatkowo jej zadaniem będzie pozyskiwanie nowych rynków i klientów w ramach rozwoju organicznego.

W pierwszej, początkowej fazie działalności, EICS rozpocznie nowe operacje na rynkach Belgii, Czech i Hiszpanii oraz przejmie zarządzanie rozwojem ubezpieczeń korporacyjnych w Austrii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Do Zarządu EICS, obok Piotra Śliwickiego (CEO) powołani zostali Markus Hofmann (dotychczasowy CEO ERGO Versicherung) jako Chief Sales Officer i Adam Roman (dotychczasowy członek Zarządu ERGO Hestii) pełniący funkcję Chief Underwriting Officer. Dyrektorem Zarządzającym został Łukasz Kosicki, wywodzący się z ERGO Hestii - menedżer z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń korporacyjnych. Międzynarodowy zespół ekspertów liczy obecnie 55 osób. Ich zadaniem będzie współpraca z obecnymi i pozyskiwanie nowych klientów, kwotowanie ofert w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia wyceny ryzyka, obsługa polis i procesu likwidacji szkód.

Prowadzony przez ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS nowy model zarządzania biznesem ubezpieczeń korporacyjnych powinien wejść w życie na początku 2018 r. Data ta w części jest uzależniona od pozyskania zgód właściwych gremiów i organów nadzorczych.

wstecz