Buczkowski będzie zabiegał o dopasowanie regulacji do charakterystyki TUW-ów

Dodano: 06-06-2016

Portal wgospodarce.pl przeprowadził wywiad z Grzegorzem Buczkowskim, niedawno wybranym Przewodniczącym organizacji AMICE, zrzeszającej europejskie zakłady ubezpieczeń wzajemnych.

W rozmowie Buczkowski podkreślił, że europejski rynek ubezpieczeniowy obecnie znajduje się na etapie dużych zmian, zapoczątkowanych przede wszystkim dyrektywą Solvency II, która ma na celu ujednolicenie rynków ubezpieczeniowych krajów członkowskich UE. „Jesteśmy na etapie, w którym zachodzi wielka zmiana na rynku ubezpieczeniowym. Zobaczymy, co z niej wyniknie.” Zdaniem Buczkowskiego, już zauważalne zmiany w sektorze ubezpieczeń obejmują „znaczne przesunięcie w kierunku zintensyfikowania funkcji nadzorczych, kontrolnych i raportowych wewnątrz organizacji.” Przewodniczący AMICE wskazał, że nastąpiło wzmocnienie rezerw kapitałowych zakładów ubezpieczeń, a także zwiększenie obowiązków informacyjnych względem nowych klientów.

- Z jednej strony wymuszono na ubezpieczycielach przegląd aktywów i ich bardzo konserwatywną wycenę, z drugiej zaś wymuszono ogromną zmianę zarządczą, która prowadzi do znacznego zwiększenia biurokracji i liczby raportów, procedur, procesów, regulacji… I tak już – w myśl tych przepisów – zostanie – dodał prezes TUW SKOK.

Jako jeden z głównych celi swego przewodnictwa w AMICE Buczkowski wymienił dopasowanie europejskiego prawa i nowych wymogów nakładanych na zakłady ubezpieczeń do małych firm ubezpieczeniowych takich jak TUW-y. Obecnie zauważa się niebezpieczny trend obarczania takimi samymi regulacjami i obowiązkami zarówno duże zakłady jak i mniejsze instytucje, co rodzi nieadekwatne do złożoności sprawy obciążenia raportowe. Buczkowski zauważa, że TUW-y znajdują się w dobrej kondycji. Szacuje się, że z ubezpieczeń wzajemnych korzysta ponad 400 mln Europejczyków. „To sektor, który ma wielkie możliwości” – zakończył rozmowę nowy Przewodniczący.

Pełny zapis wywiadu dostępny na portalu wgospodarce.pl, pod linkiem: http://wgospodarce.pl/informacje/26284-ubezpieczenia-wzajemne-sektor-wielkich-mozliwosci

wstecz