BTA zwiększyło udział w segmencie OC komunikacyjnego

Dodano: 21-09-2016

RESO Europa Service Sp. z o. o. oraz „BTA Insurance Company” SE przedstawiły swoje wyniki finansowe za I poł. 2016 r. W porównaniu do I połowy 2015 r., odnotowano dużą dynamikę wzrostu. Zmieniła się również struktura portfela, gdzie znacząco zwiększył się udział ubezpieczeń dobrowolnych – głównie Biznes Pakiet oraz Auto Pakiet.

W pierwszym półroczu 2016 r. przypis ze sprzedaży ubezpieczenia OC komunikacyjnego zebrany przez BTA wzrósł o 86% i wyniósł 66,5 mln zł (wobec 35,8 mln zł w I półroczu 2015 r.). Spółka BTA odnotowała wzrost zwłaszcza w II kwartale br., uzyskując 40 mln zł przypisu składki (o 127% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku). Wraz z lepszą sprzedażą spółka BTA zwiększyła także swój udział w sektorze ubezpieczeń OC komunikacyjnych, uzyskując po pierwszych sześciu miesiącach roku market share na poziomie 1,2%. Oznacza to wzrost aż o połowę w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r., gdy wyniósł on 0,8%. Z kolei w drugim kwartale br. udział w rynku BTA wyniósł 1,4% (+0,6% r/r).

- W poprzednich latach udział BTA w rynku ubezpieczeń OC komunikacyjnych oscylował w granicach 1%, a dynamika wzrostu sprzedaży była na poziomie +4%. Ostatnie miesiące pokazują, że sprzedaż naszego produktu wzrosła bardzo dynamicznie, przy jednoczesnych podwyżkach cen. Mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się jak najdłużej – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o., spółki odpowiedzialnej za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych „BTA Insurance Company” SE w Polsce.

Spośród wszystkich dostępnych w ofercie RESO i BTA produktów największą dynamikę sprzedaży odnotował Biznes Pakiet. Duży wzrost sprzedaży zanotował również produkt Auto Pakiet, z którego największą dynamikę uzyskały Assistance oraz Auto Casco. Ten pierwszy produkt od stycznia br. jest dostępny z szerokim zakresem w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i maksymalnym. Auto Casco zaś opiera się o konstrukcję all risks, co czyni go szczególnie atrakcyjnym produktem na rynku. Wzrost sprzedaży odnotowano także w przypadku pozostałych produktów, takich jak NNW, czy Auto Szyby.

wstecz