Brexit z perspektywy działalności brokerskiej

Dodano: 14-01-2021
Publikator: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opracowało wskazania w związku z zakończeniem okresu przejściowego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

SPBUiR zachęca brokerów do większej uważności w relacjach z brytyjskimi dystrybutorami ubezpieczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 r. muszą oni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Poza tym, Stowarzyszenie zwraca uwagę na kwestie przesyłania danych osobowych. Z początkiem roku Wielka Brytania ma status państwa trzeciego. Jednak w obszarze ochrony danych osobowych doszło do wydłużenia okresu przejściowego do 1 lipca 2021 roku. Oznacza to, że do tej daty jest możliwy swobodny przepływ danych osobowych do Wielkiej Brytanii, jak miało to miejsce dotychczas.

Wydłużony do 1 lipca br. został też okres przejściowy co do dodatkowych wymogów dot. międzynarodowych transferów danych wyrażonych w rozdziale 3a ustawy z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.

Po upływie tego okresu, konieczne będzie zastosowania w art. 46 RODO, umożliwiającego przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnione będą odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

wstecz