Branża ubezpieczeniowa świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT

Autor: Marcin Sroga

Dodano: 08-09-2017
Kategorie :

Branża ubezpieczeniowa w ostatnich latach stała się świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT, a to za sprawą orzecznictwa polskich sądów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz aktywności ustawodawcy zainspirowanej tym orzecznictwem. W szczególności zmiany te widać na tle usług likwidacji szkód i innych usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych.

W dziedzinie podatków dochodowych w krajach Unii Europejskiej od kilku lat dominuje kierunek zmierzający do systemowego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Stąd też również Polska postanowiła nałożyć na przedsiębiorców działających w grupach kapitałowych nowe obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. W szczególności nowa dokumentacja, w odróżnieniu od dokumentacji wymaganej przez obecnie obowiązujące przepisy, będzie musiała zawierać bardziej szczegółowe wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego na rzecz powiązanego przedsiębiorcy, w tym algorytm tego wyliczenia. Obowiązek dołączenia do dokumentacji kolejnych elementów, np. analizy danych porównawczych lub dokumentacji grupowej, uzależniono od osiągnięcia przez podatnika nowych progów podatkowych.

W celu uzyskania dalszych informacji na powyższe tematy zapraszamy na szkolenie pt. „Podatki w ubezpieczeniach (VAT i ceny transferowe)”, które odbędzie się już 14 września.

Więcej informacji na portalu beinsured w zakładce: Szkolenia i wydarzenia

wstecz