Błędny algorytm skrótu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym może skutkować odrzuceniem oferty

Autor: Marta Pasztaleniec, Łukasz Krawczyk

Dodano: 04-01-2019

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy PZP niezwykle istotną rolę odgrywa skutecznie złożony kwalifikowany podpis elektroniczny, gdyż wykonawca podpisuje nim m. in. JEDZ i ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz