Biznes apeluje o przesunięcie obowiązywania nowych przepisów obciążających przedsiębiorców

Dodano: 11-03-2020

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców wystosowały do Rządu i Parlamentu apel o podjęcie działań mających na celu opóźnienie obowiązywania niektórych nowych przepisów. Apel związany jest z epidemią koronawirusa.

Do apelu przystąpiło kilka organizacji reprezentujących polski biznes, w tym Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan. W piśmie wskazują oni na niespodziewane obciążenie gospodarki i osłabienie kondycji przedsiębiorstw w Polsce, związane z epidemią koronawirusa. Fakt ten widoczny jest choćby w zatrzymaniu dostaw od zagranicznych kontrahentów, spadku sprzedaży oraz na giełdzie w postaci spadku wartości akcji.   

„Dziś jest zbyt wcześnie, by rzetelnie ocenić całościowy wpływ epidemii na gospodarkę, ale już dochodzą nas głosy ekspertów, prognozujące mniejszą dynamikę wzrostu PKB w 2020 roku. Z kolei swoisty wskaźnik stanu gospodarki, jakim są indeksy giełdowe, świeci się od kilku tygodni na czerwono w całej Europie. W ten sposób inwestorzy wyceniają ryzyko wpływu epidemii na kondycję przedsiębiorstw”, czytamy w apelu pracodawców, którzy wyjaśniają, że sytuacja ta przełoży się na spadek zatrudnienia.

W obliczu tych wyzwań dla przedsiębiorców i konieczności zmierzenia się z niespodziewanymi skutkami aktualnego sytuacji społeczno-gospodarczej, skierowano apel o powstrzymanie zmian legislacyjnych, które mogłyby podnieść koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. „Kumulacja negatywnych skutków koronawirusa, pogłębiona dodatkowymi obciążeniami, może doprowadzić do katastrofalnych skutków”, dodano w piśmie.

Wysnuli oni propozycję zawarcia Paktu Społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju”. W ten sposób spółki mogłyby skupić się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy i pracowników przed negatywnymi skutkami epidemii. Wskazuje się też na zapewnienie utrzymania poziomu zatrudnienia i eliminację niepewności.

Autorzy apelu chcą, aby rządzący odsunęli do dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzenie:

  1. obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych,
  2. rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT),
  3. podatków i opłat naliczanych także w sytuacji ponoszenia przez przedsiębiorstwo strat, np. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, albo podatek minimalny z tytułu własności budynku oddanego w najem lub dzierżawę,
  4. ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  5. obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej.

„W poczuciu współodpowiedzialności za polską gospodarkę, utrzymanie wzrostu PKB oraz miejsc pracy apelujemy do Rządu i Parlamentu o podjęcie działań zmierzających do wdrożenia postulatów zawartych w naszym apelu”, napisali w liście przedstawiciele organizacji.

wstecz