Będą nowe zasady emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału instytucji finansowych

Dodano: 14-07-2020

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji nowej kategorii obligacji kapitałowych przez te podmioty rynku finansowego, zgodnie z  właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz