Bank BNP Paribas we współpracy z firmą Secfense

Dodano: 10-05-2021
Publikator: informacja prasowa

Secfense to polski start-up z obszaru cyberbezpieczeństwa, pochodzący z Krakowa. Współpraca firmy z bankiem obejmuje przede wszystkim rozwój nowoczesnego rozwiązania klasy MFA. W dobie pandemii, wieloskładnikowe uwierzytelnianie jest jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie ryzyka związanego z phishingiem i kradzieżą danych uwierzytelniających. Silne uwierzytelnianie umożliwia zachowanie równie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zarówno kiedy użytkownicy łączą się z biura, jak i z domu.

Do tej pory adopcja MFA była utrudniona, ponieważ istniała konieczność zmiany w kodzie aplikacji. Technologia User Access Security Broker, przygotowana przez Secfense, niweczy ten problem. Duża skalowalność, czyli możliwość wprowadzenia MFA na dowolnej liczbie aplikacji, zarazem możliwość skorzystania z metody uwierzytelniania pasującej do sposobu korzystania z wybranej aplikacji, to cecha charakterystyczna nowej technologii. Badania Gartnera wskazują, że w 2021 roku firmy wprowadzające pracę zdalną bez wykorzystania MFA, doświadczą pięciokrotnie więcej incydentów przejęcia konta niż te, które korzystają z MFA.

W ramach współpracy podmiotów, zespół ds. cyberbezpieczeństwa Banku BNP Paribas będzie uczestniczyć w pracach nad doskonaleniem rozwiązania.

– Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia – mówi Krzysztof Słotwiński, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania w Banku BNP Paribas.

– Cieszymy się z możliwości wykorzystania doświadczeń zespołu cyberbezpieczeństwa Banku BNP Paribas – to wartościowy wgląd w rzeczywiste sytuacje-problemy, z którymi technologia User Access Security Broker będzie musiała się zmierzyć. Wkładamy dużo pracy, aby wspólnie zapewnić jeszcze wyższą jakość produktu i dostarczyć klientom najlepsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa – mówi Tomasz Kowalski, CEO Secfense.

wstecz